Att förstå Hebreerbrevet

11Om nu fullkomlighet hade gått att nå genom den levitiska prästtjänsten – och på den grunden fick folket lagen – varför måste det då uppstå en annan präst, en som Melkisedek, en som inte sägs vara som Aron? 12 För om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. (Hebr. 7:11-12)

Många har svårt att få grepp om Hebreerbrevet, men faktum är att det inte är så svårt att förstå detta brev när man väl känner till huvudtemat och bakgrunden till varför det skrevs.

Hebreerbrevet skrevs till judiska kristna som, på grund av förföljelse, var frestade att kompromissa med sin tro för att återigen bli accepterade av det judiska samhället. Frestelsen bestod i att förneka sin tro på Kristus, medlaren av det nya förbundet, och att istället för att förtrösta på Jesu nåd för sin frälsning, återvända till Mose lag och det gamla förbundet.

Författaren (vi vet inte om det var Paulus eller någon annan som var upphovsmannen) argumenterar likt en engagerad advokat inför domstolen till försvar för det nya förbundet och frälsningen av nåd genom tro på Jesus Kristus. Detta i motsatsförhållande till frälsning genom att hålla lagen, baserat på människans egna goda gärningar.

Brevet är fullt av kontraster. Om och om igen, poängterar författaren hur mycket bättre det nya förbundet är, jämfört med det gamla.

Jesus är större än de profeterna i det gamla testamentet

Författaren inleder med att säga att Gud tidigare brukade tala genom sina profeter, men att Han nu har talat genom sin egen Son, som är den perfekta representationen av Gud. Författaren säger med andra ord: profeterna i det gamla förbundet var bra, men Jesus och det nya förbundet är bättre (Hebr. 1:1-3).

Jesus är större än änglarna och Moses

Han fortsätter med att konstatera att lagen förmedlades till Israel genom änglar, men Jesus, medlaren av det nya förbundet, är högre i rang än alla änglar (Hebr. 1:4-2:18). Mose, som mottog lagen, var en betrodd Guds tjänare, men Jesus är inte bara Guds tjänare utan Guds egen Son! (Sonen) Jesus och det nya förbundet är därför större än (tjänaren) Moses och det gamla förbundet (Hebr. 3:1-6).

Jesus är representerar ett högre prästämbete

Efter detta går brevets författare vidare genom att jämföra prästämbetet i det gamla förbundet med prästämbetet det nya. Det gamla förbundets levitiska prästerskap var bristfälligt, därför att prästerna inte bara ständigt behövde frambära offer för det judiska folket, utan också för sig själva. Jesus, å andra sidan, är överstepräst enligt ett högre prästadöme, efter Melkisedeks ätt. Jesus var i egenskap av Guds son utan synd och behövde inte, likt de levitiska prästerna, offra syndoffer för sin egen räkning. Genom att offra sig själv på korset, tog Jesus bort värdens synder en gång för alla, varför djuroffer inte längre är nödvändiga (Hebr. 4:14-10:22).

Eftersom Jesus introducerade en ny prästtjänst efter Melkisedeks prästorder, introducerade Han också en ny lag; ett nytt och bättre förbund, baserat på Guds nåd, som har ersatt Mose lag och det gamla förbundet (Hebr. 7:11-10:9).

Hur ska vi kunna förstå Hebreerbrevet? Genom att läsa det i vetskapen om att syftet med att det skrevs var att visa på att det nya förbundet är bättre än det gamla, att det gamla förbundet har preskriberats och att vi idag endast ska hålla oss till det nya förbundet.

Börja läsa Hebreerbrevet utifrån denna kunskap och du kommer att förstå texten, och det nya förbundet, som aldrig förr.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!