Behöver vi be ”skapa i mig ett rent hjärta”?

”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.” (Ps. 51:12)

I en tidigare artikel har vi tagit upp att vi inte längre behöver be Gud om att inte ta sin Helige Ande ifrån oss på samma sätt som kung David gjorde i Psalm 51. Detta på grund av att vi lever i ett nytt förbund med bättre löften. Den Helige Ande bor permanent i varje pånyttfödd troendes hjärta. Det är därför ett hån mot Jesus och Hans fullbordade verk att be Gud om att inte ta sin Ande ifrån oss. Istället behöver vi tro att Han faktiskt bor i oss och aldrig lämnar eller överger oss.

På samma sätt är det med Davids bön i Psalm 51 om att Gud skulle ge honom ett rent hjärta. David gjorde rätt som bad på detta sätt, för han levde under det gamla förbundet. Men vi, däremot, behöver inte be på detta sätt. Själva poängen med det nya förbundet är ju att Gud skulle ge oss ett nytt hjärta genom att skriva sin lag i våra hjärtan, istället för på tavlor av sten.

”Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.” (Jer. 31:33)

26 Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. (Hes. 36:26-27)

När vi tar emot Jesus, så tas vårt stenhjärta bort, och vi får ett nytt hjärta – skapat till Guds likhet i sann rättfärdighet och helighet!

”Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”. (Ef. 4:24, SVF 1996)

11 I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. (Kol. 2:11-12)

Paulus förklarar i Kolosserbrevet 2 att på samma sätt som israels barn under det gamla förbundet blev omskurna till det yttre – har vi som tagit emot Jesus och lever i det nya förbundet blivit omskurna till det inre – genom att vi avkläddes vår syndiga natur. Det finns predikanter idag som menar att troende fortfarande har en syndanatur, men detta stämmer inte. Vi har avklätts vår syndiga natur och har nu blivit gjorda till ”Guds rättfärdighet i Kristus” (2 Kor. 5:21).

Närhelst vårt hjärta fördömer oss – genom tankar i vårt sinne om att vi inte skulle vara rättfärdiga – kan vi övertyga vårt hjärta om vad Guds ord säger om saken! Vårt hjärta behöver helt enkelt övertygas om att det är rent.

19 Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, 20 om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. (1 Joh. 3:19-20)

Detta är goda nyheter! Istället för att be Gud om att ge oss ett rent hjärta kan vi tacka Gud för att Han redan har gett oss ett nytt och rent hjärta när vi blev födda på nytt! I stunder av misslyckande, när vi inte känner oss rena, kan vi i tro hålla fast vid vilka vi är i Honom – på grund av Jesu fullbordade verk.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!