Bön i Jesu namn – vad det är och inte är

Det finns mycket att säga om bön i Jesu namn. Kanske har du hört undervisning om att Gud har upphöjt namnet Jesus över alla andra namn, att det finns auktoritet i namnet Jesus, att när namnet Jesus uttalas i tro så darrar demoner, mirakler händer och stark andlig kraft förlöses. Allt detta är rätt och bra, men sätter ändå inte riktigt fingret på vad bön i Jesu namn verkligen är.

Här kommer en illustration av vad bön i Jesu namn inte är: ”Fader, du ser hur jag har tjänat dig under alla dessa år, hur jag har följt dig troget, hur jag gått i kyrkan, fastat och bett, och på grund av detta ber jag att du nu ska ge mig vad jag ber dig om. I Jesu namn. Amen.”

Detta var inte ett exempel på bön i Jesu namn. Detta var bön i mitt eget namn som slutade med ett ”i Jesu namn” som en slogan för att få Gud att svara på min bön. Bön i Jesu namn är inte en andlig formel eller slogan som vi använder för att avsluta våra böner med.

Innan Jesus dog på korset talade Han med sina lärjungar om den tid och era som skulle komma efter att Han dött och uppstått. Han blickade framåt mot tiden efter korset, och sade:

23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. (Joh. 16:23-24)

Jesus sade med andra ord: I den tid som kommer efter korset kommer ni att ha rätt att be om vad helst ni vill i mitt namn, och Fadern kommer då att ge er vad ni ber honom om. Vad var det som hände på korset som skulle bli grunden för vår rätt att be till Gud i Jesu namn?

Jesus, som inte visste av någon synd, blev gjord till synd, så att vi, som var syndare, skulle blir gjorda till rättfärdiga inför Gud (2 Kor. 5:21). Han tog på sig straffet för våra förgångna, nuvarande och framtida synder och utplånade synden (Hebr. 9:26). Han försonade världen med sig själv (2 Kor. 5:18) och skapade frid mellan himmelen och jorden (Kol. 1:20). Han naglade fast fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, på korset så att djävulen skulle förlora sin ammunition att anklaga oss inför Gud (Ef. 2:14-16), och på grund av detta finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus (Rom. 8:1).

Att be i Jesu namn är att be till Gud grundat på vem Jesus är och vad Han har gjort för oss. När vi ber i Jesu namn säger vi till Gud: ”Inte på grund av vem jag är i mig själv, eller något jag har gjort, utan på grund av vem Jesus är och vad Han har gjort.”

En känd predikant i Amerika skulle hålla ett helandemöte.  I samband med att han skulle börja be för människor slogs han av en tanke som sa ”du har inte fastat idag”. Under ett litet tag började han ifrågasätta om Guds helandekraft skulle förlösas i mötet då han njutit både av en god frukost och lunch. Men så insåg han att denna tanke var planterad av djävulen och sa därför: ”Jag ber inte för sjuka i mitt eget namn (baserat på vad jag presterat). Jag ber för sjuka i Jesu namn (baserat på vad Jesus presterat), så i Jesu namn var helad från din sjukdom!” Han såg många bli helade av Jesus på ett härligt sätt.

Bön i Jesus namn är att komma inför Gud grundat på Jesu egen rättfärdighet istället för vår egen. Det som är så bra med Jesu rättfärdighet är att den är perfekt – det finns ingen brist eller fläck i den, och på grund av detta finns det inget som hindrar Gud från att hålla tillbaka bönesvaret. Detta i ett nötskal sammanfattar varför bön i Jesu namn är så kraftfullt!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!