Den Helige Andes positiva tjänst

”Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud”. (1 Kor. 2:12)

 Vissa kristna – inte minst självutnämnda så kallade ”profetröster” – tror att den Helige Ande är Guds ”Mr. Felfinnare” med uppgiften att ständigt peka ut våra synder och felsteg och hela tiden påpeka vad som hade kunnat vara bättre med oss. Eftersom de själva gärna vill ”samarbeta” med (vad de tror om) den Helige Ande, tenderar de att alltför ofta fokusera på det negativa hos andra människor.

Men den Helige Ande är inte en felfinnare. Han har en positiv tjänst. Han har kommit för att visa oss Jesus; vem Han är, vilka vi är i Honom, och vad vi av nåd redan har fått i Honom.

Tänk efter: Om den Helige Andes jobb vore att hela tiden korrigera våra felsteg, så hade Han verkligen haft en mycket negativ och tuff uppgift. Åtminstone såvida vi inte är mer helgade än aposteln Paulus, som sa: ”I mig finns inte något gott, dvs. i mitt kött” (Rom. 7:18)

Den Helige Ande har inte kommit för att uppenbara vad som är fel med oss, utan vad som är rätt med Jesus och vad som är rätt med oss på grund av Jesus. ”För sådan Han är, sådana är också vi i den här världen” (1 Joh. 4:17).

”Stopp och belägg”, säger du. Det står ju i bibeln att den Helige Andes uppgift är att överbevisa världen om synd. Jag är glad att du tog upp detta. Låt oss titta på versen ifråga:

”Och när Han [den Helige Ande]kommer ska Han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.” (Joh. 16:8)

Tyvärr drar många felaktiga slutsatser av denna vers därför att man inte läser hela sammanhanget. En inte alltför ovanlig utläggning skulle kunna låta ungefär såhär:

Den Helige Ande överbevisar om:

Synd: ”Det syndas för mycket i Skandinavien idag. På grund av all synd och ogudaktighet har vi ingen väckelse. Sluta synda!…”

Rättfärdighet: ”Vi har för lite rättfärdighet i Skandinavien idag och på grund av detta har vi ingen väckelse…”

Dom: ”På grund av att vi har för mycket synd och för lite rättfärdighet i Skandinavien, kommer Guds dom snart att drabba oss!…”

Tack och lov så förklarade Jesus själv vad Han egentligen menade i de efterföljande verserna:

Om synd: de tror inte på mig”. (Joh. 16:9)

Notera att det står ”synd” (singular) – det står inte ”synder” (plural) och det samma gäller den grekiska grundtexten. Vilken synd talas det om? Synden att inte tro på Jesus.

Över hela världen (framförallt i samband med att evangelium förkunnas) knackar den Helige Ande på människors hjärtan och uppenbarar att de behöver tro på Jesus. Det är alltså synden att inte tro på Jesus, som den Helige Ande överbevisar om – inte varje litet felsteg i våra liv!

Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser Mig inte längre”. (Joh. 16.10)

Jesus befinner sig inte på jorden nu. Han är i himmelen på Gud Faderns högra sida. Men den Helige Ande bor i oss (om vi har sagt ja till Jesus) och Han talar om för oss att vi är rättfärdiga – av nåd genom tro på Jesus Kristus.

Ibland känner oss inte rättfärdiga. Vi kan känna oss fördömda, eller till och med som om Gud skulle ha lämnat oss. Inte minst med tanke på att vi ofta gör misstag och är långt ifrån perfekta i oss själva. I sådana stunder behöver vi stå fasta i tro på, att vi är rättfärdiga av nåd genom tro och inte genom våra egna gärningar! Närhelst vi känner oss misslyckade är den Helige Ande där med sin överbevisning och säger: ”Mitt barn, Jag ser dig genom Jesu fullbordade verk. Du är rättfärdig därför att du förtröstar på vad Jesus har gjort och inte på grund av något du har gjort”.

Om dom: denna världens furste är dömd”.(Joh. 16:11)

Vem är ”denna världens furste”? Djävulen. Många kristna har tyvärr större tro på djävulens makt än Guds. Närhelst vi tenderar att tänka att djävulen är oss övermäktiga, är den Helige Ande där och uppenbarar att djävulen är under våra fötter; att han är besegrad därför att Jesus triumferade över honom och gjorde honom till ett allmänt åtlöje på korset! (Kol. 2:15).

Jesus har ”all makt” – i himlen och på jorden (Matt. 28:18). Satan har alltså ingen makt. Tro på detta, för detta är vad den Helige Ande försöker överbevisa världen, inklusive oss kristna, om.

Kan den Helige Ande korrigera oss? Ja, men inte som en ettrig ”Mr. Felfinnare”. Han har en positiv tjänst. Han är vår hjälpare som visar oss på Jesus och allt vi är och har i Honom! Han ”går inte ständigt tillrätta med oss” (Ps. 103:9), utan påminner oss om vad som är rätt med oss, på grund av Jesus.

 

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!