Ett personligt vittnesbörd

Kort efter att jag flyttat tillbaka till Sverige från Kanada år 2015, skadade jag ryggen i samband med att jag spelade tennis med min bror. En intensiv smärta och ständig känsla av svaghet i ryggen följde mig därefter under flera års tid. Samtidigt som jag kämpade med ryggsmärtor använde Gud oss till att predika evangeliet och se sjuka människor helade. Särskilt under vår resa till Pakistan år 2017 såg vi många som blev helade från – tro det eller ej – ryggproblem.

Denna muslimska kvinna hade haft svår ryggsmärta under 12 års tid, och kunde till följd av detta inte arbeta, men blev helad av Jesus under ett av våra möten i Pakistan.

I tider och stunder när våra böner verkar vara obesvarade och “jättarna” stirrar oss i ansiktet, behöver vi gå till Guds ord, så som det uppenbaras genom Jesus Kristus och Hans fullbordade verk.

2 Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. 3 Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. 4 Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. (2 Pet. 1:2-4)

Gud skapade världen genom sitt ord. Han räddar världen genom förkunnelsen av evangeliet (Guds ord). I skriftversarna ovan framgår att allt vi behöver för liv och gudsfruktan redan har gjorts tillgänglig för oss – genom kunskapen om Gud och Jesus Kristus. Det är genom att hålla fast vid Guds löften som vi får ”del av gudomlig natur” och får se genombrott i de områden av våra liv där vi har behov.

När omständigheterna stirrar oss i ansiktet behöver vi gå till Guds ord och löften. Låt mig ställa dig en fråga: Vilket ord har Gud personligen talat till dig angående den situation du just nu går igenom? Håll fast vid detta ”rhema-ord” och tala ut det med din mun. Inte ge upp. Situationen kanske inte förändras imorgon, eller ens nästa år, men Guds löfte kommer förr eller senare att gå i uppfyllelse.

Tack och lov så är min rygg nu bra, efter flera år av ständig kamp, smärta, böner och ryggövningar. På samma sätt kommer Gud att gripa in i ditt liv – om du inte ger upp.

I dessa påsktider påminner vi oss om och firar Jesu fullbordade verk och vad detta betyder för oss. Genom korset tog Gud bort hela världens synd och försonade världen med sig själv. Han bar också våra sjukdomar och sorger och naglade fast lagen på korset så att vi inte skulle behöva leva i en prestationsbaserad relation med Gud!

(För att lära dig mer om hur Mose lag naglades fast på korset tillsammans med Jesus, läs gärna denna artikel på vår hemsida.)

Glad påsk!

Med kärlek i Kristus,

Johan (med hälsningar från Tracy)

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!