Heliga och fläckfria inför Gud

”Han har utvalt oss i Honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför Honom” (Ef. 1:4).

Jag kan inte minnas att jag någon gång under mina första 30 år hört en enda predikan om att de som tror på Jesus är ”heliga och fläckfria” inför Gud, vilket är vad Efesierbrevet 1:4 säger. Om jag till äventyrs skulle ha hört en predikan om denna vers så var vinkeln att vi måste sträva efter att bli heliga och fläckfria inför Gud – inte att vi av nåd redan är det.

Men ur sammanhanget framgår klart och tydligt att Guds plan från innan världens grund var lagd att göra oss heliga och fläckfria inför Gud nu blivit uppfylld genom Jesus. Hur gick detta till? Vi fortsätter att läsa:

5 I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, 6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd 8 som han lät flöda över oss med all vishet och insikt (Ef. 1:5-8).

Vi ser här att vi har blivit friköpta och fått förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som Gud redan låtit flöda över oss. Detta är alltså något som redan har skett, av nåd, och inte något som kommer att ske i framtiden om vi anstränger oss själva tillräckligt mycket. Som troende på Jesus är vi friköpta! Vi är förlåtna! Vi är heliga och fläckfria inför Gud, inte någon gång i framtiden när vi kommer till himlen, utan idag!

Men, kanske du säger, jag kämpar ju med frestelser och synd – hur kan jag då vara helig och fläckfri inför Gud? Det är detta som gör evangeliet till så pass goda nyheter att ”det låter för bra för att vara sant men ändå är sant” (vilket är den ordagranna betydelsen av ordet evangelium).

Vad vi går igenom och kämpar med i våra liv; synd, besvikelser, frestelser, sjukdom, eller ekonomisk brist, definierar inte vilka vi är inför Gud. Visste du att vi inte blev syndare på grund av vår egen synd? Människosläktet blev syndigt på grund av en människas, Adams, synd.

18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad (Rom. 5:18-19).

På samma sätt som vi inte hade något att göra med hur vi blev syndare har Gud ordnat så att vi, oberoende av våra gärningar och prestationer, blivit rättfärdiga inför Gud på grund av vad Jesus har gjort. Detta är goda nyheter! Vi är heliga och fläckfria inför Gud, trots oss själva! När Gud ser på oss så ser Han Jesu egen rättfärdighet i oss!

Det fanns en tid i mitt liv då jag startade varje bönestund med att be Gud om förlåtelse för alla synder jag begått sedan föregående bönestund – både kända och okända. I bakhuvudet fanns hela tiden ett trossystem som lärt mig att jag var tvungen att bekänna alla synder jag begått för att vara på “rätt fot” med Gud.

Tänk dig ett barn som hela tiden börjar med att säga ”jag är inte värdig att kallas ert barn”, “jag förtjänar inte att vara i er närvaro”, “förlåt mig för allt jag gjort”, varje gång han/hon ska prata med sina föräldrar. Om någon utomstående såg detta skulle personen ifråga förmodligen överväga att anmäla föräldrarna till de sociala myndigheterna.

Vi har gjort det kristna livet till att handla om att Gud hela tiden begär räkenskap för våra synder, men har då missat att Gud tagit itu med synd-problemet ”en gång för alla” genom Jesu död på korset.

Gud är vår kärleksfulle Far som alltid tar emot oss med sina öppna armar. Vi läste i ovan (Ef. 1:5-6) att Gud ”förutbestämt oss till barnaskap” så att vi skulle ge ära och pris till Gud för den nåd Han skänkt oss genom Jesus. Detta handlar inte om att vi hela tiden måste varit perfekta i oss själva. I så fall skulle det inte finnas skäl att ge ”ära och pris” till Gud för den nåd (oförtjänta favör) Han skänkt oss. Äran skulle istället tillfalla oss själva!

Kanske du har problem med syndamedvetenhet och tror att Gud hela tiden ser ner på dig på grund av dina synder. En bra sak att göra kan då vara att varje morgon och kväll ta en stund och säga: ”Tack Gud att jag är helig och fläckfri inför dig! Tack att detta inte handlar om något jag har gjort, utan bara om vad Jesus har gjort för mig!”

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!