Kasta ut Hagar

 Men vad säger Skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son.” (Gal. 4:30)

Abraham levde tillsammans med två kvinnor, Sara och Hagar, och hade fått barn med båda. Men vid tiden när Isak – Abrahams son tillsammans med Sara – skulle avvänjas från modersmjölk och börja äta fast föda, hade man kommit till en brytpunkt. Hagars son Ismael hade hånat lille Isak och detta hade lett till att Sara gått till Abraham och krävt han skulle kasta ut både Hagar och Ismael från hushållet.

Abraham var mycket bekymrad över detta, men Gud sade till honom att lyda Sara i allt, eftersom de löften Gud gett honom skulle uppfyllas genom Isaks avkomma; inte genom Ismaels.

Guds uppmaning till Abraham att kasta ut Hagar och Ismael må låta grymt, men Galaterbrevet visar oss att denna dramatiska händelse har en mycket viktig symbolisk betydelse för oss idag. Sammanhanget i Galaterbrevets 4:e kapitel visar oss att Hagar och Sara representerar två olika förbund. Hagar är en bild på det gamla förbundet, lagens förbund, som sätter folk i fångenskap. Sara däremot är en bild på det nya förbundet, nådens förbund, som sätter människor fria.

”Detta har en djupare mening: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri, det är Hagar.” (Gal. 4:24)

Ismael, Hagar son, var född ”efter köttet” vilket representerar våra egna ansträngningar och prestationer. Isak, Saras son, var ”född efter Anden”, vilket representerar vad Gud har gjort för oss genom Jesus.

Det symboliska budskapet till oss idag är glasklart: Kasta ut Hagar; dvs kasta ut det gamla förbundet, kasta ut legalism, kasta ut gärningsbaserad prestationskristendom. Istället ska vi bara hålla oss till Sara, det nya förbundet, nåden, och vad Jesus har gjort för oss. Bara av nåd (Sara) genom tro (Abraham) vi kan ta del av vårt arv i Kristus. Inte genom något vi presterat (Hagar), utan bara genom att förtrösta på vad Jesus har gjort för oss.

Månggifte är vare sig socialt accepterat eller tillåtet i Skandinavien idag, men tyvärr har troende blivit programmerade till att leva i andligt månggifte. Vi har fostrats i en skola där vi lärt oss att hålla oss både till Sara och Hagar. Vi har blandat lite nåd med lite lag, vad Jesus har gjort med våra egna prestationer. Vad är resultatet? En kristen blandreligion som tagit bort både kraften och attraktionskraften från evangeliet.

Notera att skriften lär oss att det var när Isak skulle börja äta fast föda, istället för att dricka modersmjölk, som Hagar och Ismael skulle kastas ut. Så länge Isak var ett litet spädbarn gick det bra att Hagar och Ismael bodde i hushållet, men när Isak börjat mogna så pass mycket att han inte längre skulle leva på modersmjölk, kom man till en oåterkallelig brytpunkt.

På samma sätt är det på det andliga området: För att vi ska kunna mogna andligen krävs det att det gamla förbundet; dess lära, tänkande, mentalitet och kultur, som bygger på våra egna gärningar och ansträngningar, kastas ut.

Hebreerbrevets författare säger:

”Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn.” (Hebr. 5:13)

Med andra ord: Först när vi förstått det nya förbundets undervisning om rättfärdighet, som handlar om att rättfärdighet är en fri gåva, av nåd genom tro, har vi mognat så pass mycket att vi börjat leva av fast andlig föda, istället för att dricka andlig modersmjölk.

Tiden har kommit då det är dags att kasta ut Hagar från skandinavisk kristendom. Innebär detta att vi ska sluta att läsa det gamla testamentet? Absolut inte. Gamla testamentet är inspirerat av Gud, men måste läsas i ljuset av det nya förbundet. Hela gamla testamentet vittnar om Jesus och vi behöver upptäcka Jesus i det gamla testamentet!

Runtom i världen idag pågår en revolution när det gäller att upptäcka nåden och det nya förbundet. Detta är ingen ny uppenbarelse eller ny undervisning. Den har funnits i bibeln hela tiden. Religiösa system har genom århundraden rånat oss på dessa sanningar, och därför behöver vi upptäcka evangeliet på nytt.

Det andliga månggiftet måste upphöra. Hagar måste ut. Istället är det Jesus och Hans fullbordade verk vi endast ska hålla oss till.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!