Nyckeln till sann gudsfruktan: Jesus – gudsfruktans hemlighet

Är Mose lag – dvs. de fem moseböckerna inklusive de 10 budorden – nödvändig för att vi ska kunna leva heligt? Frågan är retoriskt ställt och förmodligen förstår läsaren att svaret är ett rungande ”NEJ”!

Det gamla testamentet vittnar om att israels barn inte klarade av att leva ett liv i lydnad för Gud efter att lagen getts på Sinai berg. Tvärtom. Otaliga är berättelserna om hur Israel upprepade gånger övergav Gud för att tillbe andra gudar. Lagen kunde alltså inte stoppa avgudadyrkan. För att stoppa synden krävdes att ett djupare verk skulle ske i israeliternas hjärtan, vilket blev en verklighet först i och med det nya förbundet.

En person i det gamla testamentet som dock levde förhållandevis heligt jämfört med andra var Josef. Visserligen borde han inte ha pratat högt om sina drömmar, vilket gjorde att hans bröder blev avundsjuka och sålde honom som slav till Egypten. Han borde ha hållit sina drömmar för sig själv. (Likaså finns det stunder när du och jag inte bör prata med andra om vad Gud har berättat för oss. Det finns en rätt och fel timing och beträffande när och på vilket sätt vi ska dela med oss av våra gudagivna visioner och drömmar.)

Du känner säkert till berättelsen. Väl i Egypten köptes Josef av Potifar, livvaktschef för farao, och tjänade honom med sådan framgång att han så småningom blev befordrad till dennes översynsman. Efter ett tag började Potifars hustru tråna efter Josef och dagligen försöka att förföra honom. Mänskligt sett hade Josef all rätt att vara arg på Gud. Hur hade han – Abrahams barnbarnsbarn och Jakobs favorit-son – kunnat hamna i Egypten som slav? Hur kunde Gud tillåta allt det lidande han fått gå igenom? I den situation Josef befann sig i hade nog de flesta valt att ”ge efter för frestelsen”. Men Josef höll sig själv ren och gjorde det enda rätta när Potifars hustru försökte ligga med honom – han sprang därifrån. Till följd av detta blev Josef falskt anklagad av Potifars hustru för våldtäktsförsök, varpå Josef hamnade i fängelse.

Inte nog med att han blivit såld som slav av sina egna bröder och förd till ett främmande land. Efter att plikttroget och med stor idoghet ha utfört sina arbetsuppgifter gjorde han det rätta och vägrade att ligga med chefens hustru. ”Lönen” för detta blev att han hamnade i fängelse under flera års tid. Hur kunde Gud tillåta detta? De flesta hade gett upp tron på Gud i motsvarande situation. Vad var det som gjorde att Josef kunde motstå frestelsen att ligga med Potifars hustru? Kom ihåg att Josef levde cirka 400 år innan Mose. Lagen hade alltså ännu inte blivit given. Josef är med andra ord ett skinande exempel på att det går att leva heligt utan att ha 10 Guds bud och Mose lag i övrigt att förhålla sig till. Men hur var det möjligt? – På grund av att Josef hade en stark och innerlig gudsrelation.

Hur kan jag veta detta? Det står ju aldrig uttryckligen i bibeln att Josef under denna period av sitt liv hade en stark gudsrelation. Vi kan veta att så var fallet på grund av hur Josef reagerade när han fick höra om de drömmar som faraos bagare och munskänk hade haft under tiden i fängelset. Josefs spontana reaktion var att Gud kunde hjälpa honom att uttyda drömmarna i fråga.

1 En tid därefter hände det att den egyptiske kungens munskänk och hans bagare förbröt sig mot sin herre, kungen av Egypten. 2 Farao blev arg på sina båda hovmän, överste munskänken och förste bagaren, 3 och satte dem i förvar hos befälhavaren för livvakterna, i fängelset där Josef satt fången. 4 Befälhavaren för livvakterna utsåg Josef att betjäna dem och de satt där i förvar en tid. 5 Medan de satt i fängelset hade den egyptiske kungens munskänk och hans bagare samma natt var sin dröm, var och en med sin särskilda tydning. 6 När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var upprörda. 7 Han frågade faraos hovmän som satt i förvar med honom i hans herres hus: ”Varför ser ni så sorgsna ut i dag?” 8 De svarade honom: ”Vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den.” Josef sade till dem: ”Att ge tydningen är Guds sak. Berätta för mig.” (1 Mos. 40:1-8)

Om Josef inte hade haft en stark gudsrelation – mitt i fångenskapen – skulle han aldrig ha kunnat förtrösta på Gud och med övertygelse säga att Gud kunde uppenbara drömmarnas betydelse. Denna tro på att Gud – trots allt lidande han hade fått gå igenom – både var med honom och för honom, ledde senare till att Josef blev utnämnd till Egyptens mäktigaste man efter farao.

Berättelsen om Josef – som på många sätt är en gammaltestamentlig förebild på Jesus – visar oss alltså att det är möjligt att leva heligt utan att det finns en lag som säger till oss: ”Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott” och så vidare. Detta är bara – genom Guds nåd – möjligt för en person som har en levande och stark gudsrelation.

Hur kan vi leva heligt idag? Genom att leva nära Jesus. Visste du att Jesus själv är ”gudsfruktans hemlighet” – dvs. den som ger oss förmågan att leva heligt och rätt? Att Jesus är gudsfruktans hemlighet, ett uttryck som aposteln Paulus myntade i första Timoteusbrevet, innebär att det inte finns någon sann gudsfruktan utanför relationen med Jesus Kristus.

Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han [dvs. Jesus] blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden,sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. (1 Tim. 3:16)

Vi kan leva ett liv i sann gudsfruktan och helighet genom Honom som är gudsfruktans hemlighet. Vi klarar inte av detta i vår egen kraft eller förmåga. Nyckeln är att förtrösta på Jesus, tro på vad Han har gjort för oss genom sin död och uppståndelse och låta Honom leva sitt liv i och genom oss.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!