Meningen med livet

38 Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” 41Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. 42Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. (Luk. 10:38-42)

Har du märkt att de flesta människorna i världen identifierar sig med vad de gör/har gjort, vilket yrke eller befattning de har/har haft, eller vad de åstadkommer/har åstadkommit?

Även i kristna kretsar kan livet lätt komma att handla om vad vi gör, eller borde har gjort, för Gud. Vi kanske är verksamma inom evangelisation, i församlingens lovsångsarbete, i styrelsen, som mötesvärd, eller inom barn- och ungdomsverksamheten. Självklart är vad vi gör väldigt viktigt, men det finns en fara i att vi identifierar oss med vad vi gör för Gud, istället för vilka vi, av nåd, är i Kristus.

Meningen med livet handlar först och främst inte om vad vi kan göra för Gud. Tänk på när Adam och Eva skapades. Från början var det bara de och Gud. Det fanns ingen värld att evangelisera eller vinna för Jesus. Visst, Adam och Eva och deras avkomlingar skulle breda ut sig på jorden, så det fanns något de var ämnade att göra, men de skapades först och främst för att ha gemenskap med Gud. För att umgås med Honom. För att bli villkorslöst älskade av Gud och, som en respons på denna kärlek, älska Honom tillbaka.

Det var av samma anledning som du och jag också kom till. Även om Gud har planerat goda och ”förberedda gärningar” för oss (se Ef. 2:10), så är vad vi gör för Gud inte det viktigaste. Paulus sa i 1 Kor.1:9:

”Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre”.

Du kanske undrar: vad är mitt syfte eller min kallelse? Svaret är: att ha en nära relation med Jesus Kristus. Detta är viktigare än allt vi någonsin kan göra för Gud eller andra människor. Vi skapades till gemenskap med Jesus Kristus. I en prestationsfokuserad värld är det mycket viktigt att vi påminner oss själva om detta. Att vi inte bara rusar igenom livet och missar det som är det viktigaste, det som är själva poängen med vår existens.

Systrarna Marta och Maria i bibeln är ett bra exempel på detta. Marta var bara fokuserad på vad hon kunde göra för Jesus, medan Maria tog sig tiden att faktiskt sitta ner och umgås med Honom. Jesus sade att det var Maria av de båda systrarna som hade utvalt ”den goda delen”.

Låt oss inte försumma det som är viktigast, vad som är själva meningen med livet: Att låta oss älskas av vår Skapare och att älska Honom tillbaka, att umgås med Honom och inkludera Honom i alla aspekter av våra liv.

Kanske har du aldrig ännu upplevt att du har gemenskap Gud. Det börjar med att du säger ja till Jesus. Du kan göra det just nu. Bara säg: ”Jesus, kom och möt med mig. Jag tror på dig. Jag inbjuder dig. Jag säger ja till dig. Du är min Herre.”

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!