”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet…” – Vad betyder det?

”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” (Matt. 6:33) 

Ovanstående vers är ett välkänt uttalande ifrån Jesus som ofta citeras i kyrkor och kristna kretsar världen över. Men vet vi vad det betyder?

Den andra saken vi uppmanas att söka, Guds rättfärdighet, brukar ofta predikas på ett sätt så att det i praktiken innebär tvärtemot vad Jesus menade. Att ”söka Guds rättfärdighet” brukar handla om att vi inte är tillräckligt hängivna eller är bra nog, varför vi måste förbättra oss själva och prestera bättre.

Men Jesus sa, sök Hans (Guds) rättfärdighet – inte vår egen självrättfärdighet. Att söka Guds rättfärdighet innebar för judarna att sluta förtrösta på att deras lydnad till Mose lag skulle kunna göra dem rättfärdiga inför Gud, för att istället tro på Jesus Kristus. För oss som är troende idag betyder det att vi förtröstar på Jesu egen rättfärdighet – istället för på våra egna gärningar och prestationer.

”Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning.” (1 Kor. 1:30)

Jesus Kristus har blivit gjord till rättfärdighet för oss. Han är vår rättfärdighet!

I det nya förbundet handlar inte ”rättfärdighet” om våra goda gärningar, utan om att vi blivit gjorda rättfärdiga inför Gud – av nåd genom tro på Jesus. Rättfärdighet är en gåva från Gud till dem som omvänder sig från döda gärningar genom att sluta att förtrösta på sig själva – för att istället bara sätta sitt hopp till Jesus Kristus.

Att söka Guds rättfärdighet är med andra ord att vi inte förtröstar på vår egen godhet, eller våra egna gärningar, utan istället bara förtröstar på Jesus och Hans fullbordade verk.

Vad innebär det då att ”söka Guds rike”? Handlar det om att prioritera församlingens bönemöten, hjälpa de fattiga, eller att ge mer pengar i kollekten? Inte nödvändigtvis. Aposteln Paulus hade det följande att säga angående vad som kännetecknar Guds rike:

Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Rom. 14:17)

Guds rike handlar om rättfärdighet – dvs. att vi är grundade i att vi är rättfärdiga i Kristus av nåd genom tro. (Notera att detta alltså betonas två gånger i Jesu uttalande. Att vara grundad i Kristi rättfärdighet ingår i att ”söka Guds rike” och utöver detta – för att det inte skall kunna missförstås – betonar Jesus dessutom att vi skall söka Hans rättfärdighet – dvs. Guds och inte vår egen!)

Guds rike handlar också om frid – att vi förtröstar på att vår himmelske Fader är god och tar hand om oss i vår vandring genom livet. När vi inte upplever frid i vår själ, så söker vi Guds rike genom att fästa blicken på Jesus så att våra oroliga tankar och känslor stillar ner sig och kommer under Kristi lydnad.

Glädje i den Helige Ande handlar om att vi lever i en kärleksrelation med Gud som innebär att vi är tacksamma, glada och har en positiv förväntan på att få uppleva Hans godhet. Vi kan inte älska Gud genom vår egen viljestyrka. Kärlek, glädje och frid är Andens frukter i våra liv – inte ett resultat av våra egna prestationer.

”Vi älskar därför att Han först har älskat oss”. (1 Joh. 4:19)

Att först söka Guds rike och Hans rättfärdighet handlar inte om att vi måste prestera en massa goda gärningar eller att vi måste leva som ”andliga asketer”. Det är en hjärtefråga. Det är en livsstil av att förtrösta på Kristi rättfärdighet och att vandra i frid och glädje inför Gud. Gör vi detta så kommer vi också att få allt annat som vi behöver i livet! Det kommer också “per automatik” leda till att vi gör goda gärningar för Gud, men det är då inte vi som arbetar, utan Kristus som lever och verkar i och genom oss.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!