Accepterad i den Älskade

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 4 Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut,6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. (Ef. 1:3-6)

(NKJV: to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved.)

Aposteln Paulus skriver till de troende i Efesus att de – till ära och pris för Guds nåd – har blivit ”accepterade i den Älskade” (se engelska NKJV). Beskrivningen av Jesu dop från Matteusevangeliets 3 kapitel visar oss att ”den Älskade” syftar på Jesus Kristus.

16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och en röst från himlen sade: “Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje.” (Matt. 3:16-17)

Notera att Faderns röst, ”Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje”, hördes innan Jesus hade inlett sin jordiska tjänst. Vid denna tidpunkt hade han vare sig utfört mirakler, botat sjuka, eller ens börjat predika ännu. Innan Jesus hade uträttat något alls, fick Han först uppenbarelsen att Han var Faderns älskade son.

På samma sätt har vi som är troende på Jesus blivit accepterade i Kristus – den Älskade. Detta innebär att Fadern, när Han ser på oss, ser oss i sin Son, iklädda Jesu egen rättfärdighet. På samma sätt som Jesus var Faderns älskade innan han hade uträttat någonting, är vi accepterade av Gud av den enkla anledning att vi är i Kristus, och Han är i oss. Detta betyder att Gud älskar oss med en villkorslös kärlek – oavsett våra prestationer eller uteblivna prestationer. På samma sätt som Jesus var accepterad som Guds älskade son innan Han hade uträttat sitt syfte, är vi accepterade av Gud – oavsett våra misslyckanden, svagheter, eller tillkortakommanden – av den enkla anledningen att vi tillhör Kristus!

Jag tror att denna uppenbarelse – att vi är villkorslöst älskade och accepterade av Gud – är grunden för all sann tjänst för Honom. Det är möjligt att ivrigt ”tjäna Gud” och samtidigt vara helt fel ute därför att det sker utifrån fel insikt om Honom (Rom. 10:2). Det är möjligt att ge alla sina pengar till de fattiga, eller till och med att dö martyrdöden, men om detta inte är ett resultat av att vi lärt känna Guds kärlek, vinner vi ingenting på det (1 Kor. 13:3).

Min vän, Gud vill att du ska bli etablerad i Hans villkorslösa kärlek till dig. Det finns inget du kan göra för att Gud ska kunna älska dig mer, och det finns inget du kan göra för att Han ska kunna älska dig mindre. Hans kärlek förändras inte – den är konstant. Han har accepterat dig i den Älskade.

Gud är mer intresserad av att vi ska förstå och tro på Hans kärlek gentemot oss, än att vi ska ha en stor tjänst eller ”ministry” för Honom. Men utifrån uppenbarelsen om Guds kärlek till oss, kommer resultatet att bli att vi tjänar Gud – inte som ett resultat av våra egna prestationer, utan genom att Kristus lever och verkar i och genom oss.

Det var uppenbarelsen om Guds stora kärlek som motiverade aposteln Paulus att följa Guds kallelse och utstå förföljelser och lidanden för evangeliets skull. Det är samma uppenbarelse som kommer att hjälpa dig och mig att uppfylla Guds unika plan och syfte med våra liv.

14 Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. (2 Kor. 5:14-15)

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!