Svarar Gud på mina böner om jag bråkat med min man/hustru?

7 På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att inget står i vägen för era böner. (1 Pet. 3:7)

Bibelordet ovan brukar ofta undervisas på ett sätt som innebär att Gud vare sig lyssnar – eller besvarar – våra böner om vi inte behandlat vår make eller maka väl. Men stämmer detta?

Nej. Vi lever i det nya förbundet. Under nåden – efter korset – relaterar vi till Gud baserat på vad Jesus gjort för oss genom sin död och uppståndelse – inte genom våra egna prestationer. Koppat till bön, så innebär detta att Gud inte bönhör oss på grund av vad vi har gjort eller presterat – baserat på vår egen godhet eller trofasthet. Han bönhör oss på grund av vad Jesus har gjort för oss och för att Han är trofast.

Det är detta som bön i Jesu namn egentligen handlar om. Vi säger till Gud: ”Inte på grund av vem jag är, eller vad jag har gjort, utan på grund av vem Jesus är och vad Han har gjort…”

Hur passar då detta in med aposteln Petrus påstående att våra böner kan bli stoppade om vi inte behandlar vår hustru väl?

Svaret är egentligen mycket enkelt: Om en man inte behandlar sin hustru väl, så kommer detta att hämma deras gemensamma böneliv. Antingen leder det till att de helt och hållet slutar upp med att be tillsammans, eller så kan det leda till att man ber för syns skull – utan att be utifrån att man är överens eller uppriktiga i sina hjärtan.

Om Gud bara besvarar våra böner när allt i våra äktenskapliga relationer är perfekt, så är det sällan som vi kan förvänta oss bönesvar från Gud. Notera att Petrus inte säger att osämja stoppar Gud från att besvara bön, utan att osämja kan ”stå i vägen för” makarnas gemensamma böner. Men frågan om huruvida Gud svarar på bön handlar i första hand inte om hur heligt vi har levt – utan om tro, dvs. att vi ber i tro och förtröstan på vad Jesus har tillhandahållit genom korset, och inte tvivlar i våra hjärtan tills bönesvaret manifesterats.

Behandlar vi vår make eller maka fel, så kan detta dock givetvis påverka vår tro på ett negativt sätt. Det är svårt att vara full av vrede, eller bete sig riktigt illa, och samtidigt ha tro på Gud. Just med tanke på detta är en helig livsstil viktigt – inte för att Gud bara besvarar våra böner om vi nått upp till en viss ”helighetsstandard”, utan för att ett liv i synd påverkar vår tro på ett negativt sätt.

 21 Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud22 och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. (1 Joh. 3:21-22)

Av bibelordet ovan framgår att synd på ett negativt sätt påverkar vår frimodighet inför Gud. Detta leder i sin tur till att vi inte – genom tro – kan ta emot vad Jesus genom sitt fullbordade verk redan har tillhandahållit.

Petrus uppmaning till alla män att behandla sina hustrur väl, så att inget står i vägen för deras böner, innehåller i själva verket en viktig uppenbarelse: När man och hustru regelbundet ber tillsammans, i tro och enhet, blir bönerna väldigt kraftfulla. Det är därför extra viktigt att vi som är gifta vandrar i kärlek gentemot varandra, så inget står i vägen för vårt gemensamma böneliv.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!