“Vem har förhäxat er?”

1 Dåraktiga galater! Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. 2 En enda sak vill jag veta från er: fick ni Anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, ska ni nu sluta i köttet? (Gal. 3:1-3)

När Paulus gick tillrätta med missförhållanden i de församlingar han antingen själv grundat, eller hade ett andligt inflytande i, var det ingen församling han var så tuff mot i sin kritik som mot galaterna. Detta må tyckas konstigt – inte minst därför att det inte verkade förekomma samma moraliskt förkastliga synder bland galaterna som t.ex. i Korinth, där en av församlingsmedlemmarna öppet levde i ett förhållande med sin egen fars hustru (se 1 Kor. kap. 5).

Orsaken till att Paulus gick hårdast åt galaterna, var för att evangeliets sanning, den sanning som låg till grund för Paulus revolutionerande budskap om Gud nåd och Jesu fullbordade verk, utmanades.

Paulus skrädde inte orden: ”Vem har förhäxat er?”, utbrast han. När vi tänker på häxkraft tänker vi normalt på en häxa eller häxdoktor i ett land i tredje världen som på beställning, och mot betalning, uttalar en besvärjelse över någon annan människa. Men vad Paulus här menade med ”häxkraft” handlade om något helt annat: Att överge nådens rena evangelium för ett ”annat evangelium”, där nådens evangelium blandas med Mose lag. Att sluta förtrösta på Guds villkorslösa kärlek genom Kristus, för att istället börja förtrösta på sina egna religiösa prestationer (laggärningar). Paulus jämställer religiös legalism med häxkraft!

I galaternas fall handlade det konkret om omskärelsen och huruvida man var judekristen eller hednakristen. Legalistiska predikanter från Jerusalem, som inte förstått fullheten av nådens evangelium, kom till Galatien och predikade att man måste omskäras för att bli helt och hållet rättfärdig. Det religiösa trycket blev så hårt att självaste Simon Petrus och Barnabas började kompromissa med evangeliets sanning. Plötsligt var de inte längre villiga att beblanda sig med de hednakristna vid de gemensamma måltiderna.

Paulus avslutade sitt brev till galaterna med att en gång för alla göra slut på debatten:

”Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren, det viktiga är att vara en ny skapelse.” (Gal. 6:15)

Men problemet i Galatien gick betydligt djupare än en debatt om omskärelsens vare eller inte vara. En slöja av lagiskhet hade slagit rot i församlingen, och lett till att man försökte följa både evangeliet och Mose lag samtidigt. Detta är givetvis en helt omöjlig kombination eftersom evangeliet baseras på Guds oförtjänta nåd och inkluderar alla människor, medan lagen handlar om att vi blir välsignade i enlighet med våra egna prestationer och exkluderar alla utom det judiska folket. Paulus sa:

9 Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter [stadgarna i Mose lag]och bli slavar under dem igen? 10 Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. 11 Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er. (Gal. 4:9-10).

Han gick så långt som att säga: Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har formats i er”… (Gal. 4:19)

Gärningslära hade ersatt ett Jesuscentrerat evangelium. Församlingen var under häxkraftens inflytande.

Kan liknande inslag av häxkraft förekomma i kyrkor och församlingar idag? Förmodligen mer än vad vi någonsin kan ana. Idag är det dock inte frågan om omskärelsen som hotar evangeliets sanning. Inte sällan handlar det idag om påbud om mat och dryck, prästerligt tvångscelibat, religiösa byggnader, eller att man håller vissa dagar för mer heliga än andra. Det kan också handla om saker som bön, fasta, givande, tjänande – alla förvisso viktiga ”andliga discipliner”, men som lätt blir till lagiska påbud om de inte praktiseras utifrån kunskapen om Jesu fullbordade verk.

Närhelst när vad vi måste göra för Gud (lagen) betonas på bekostnad av vad Gud genom Jesus Kristus redan har gjort för oss (evangelium), befinner vi oss på farlig mark. Det finns dock ett mycket effektivt botemedel mot häxkraftens inflytande över Guds församling, som bryter ner alla murar av fördömelse, kontroll och andlig manipulation: Förkunnelsen av nådens rena evangelium, baserat på det nya förbundet. Må alla landets kyrkor upptäcka det. Och må vi alla etableras i det så att vi i praktiken lever det.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!