Allt du behöver genom kunskapen om Jesus

2 Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. 3 Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. (2 Pet. 1:2-3)

Allt vi behöver i livet har redan blivit skänkt till oss – genom kunskapen om Jesus Kristus.

Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.” (Kol. 3:3)

Vi har blivit placerade ”i Kristus”. Detta är en del av evangeliets mysterium. När Jesus dog, så dog vi med Honom. När Han uppstod, uppstod också vi med Honom. Vi placerades ”i Kristus” genom att bli förenade med Honom i Hans död och uppståndelse

I det gamla förbundet var tanken att Gud var uppe i himlen, och vi nere på jorden. För att något skulle hända var vi tvungna att ropa till Gud att komma ner. Men i det nya förbundet (efter korset, uppståndelsen och Andens utgjutelse på pingstdagen) är hemligheten med det kristna livet att inse att Kristus nu bor i oss.

27 Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp. (Kol. 1:27)

Jesus är inte längre långt borta. Genom den Helige Ande bor Han i hjärtat på alla pånyttfödda troende. Detta innebär att vi har något mycket signifikant som troende i det gamla testamentet inte hade. Vi har inte bara Kristus med oss, utan i oss!

12 Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. (1 Kor. 2:12)

Den Helige Andes jobb är inte att berätta för oss vad vi saknar. Hans jobb är att uppenbara vad vi redan – av nåd – redan har fått i och genom Kristus.

Tankesättet i det gamla förbundet var att vi inte hade allt vad vi behöver. På grund av detta måste vi be Gud att komma ner, eller utgjuta sina välsignelser. Men i det nya förbundet är det annorlunda: Gud har redan sent allt Han någonsin kommer att sända genom Jesus Kristus. Vi är förenade med Honom. Vi har därför redan allt vi någonsin behöver (frid, helande, finanser, vishet, rättfärdighet, helighet och allt det andra…) i Honom! Gud har redan agerat. Vi behöver nu upptäcka vad vi redan har, så att det – genom tro – kan manifesteras fysiskt i våra liv!

Vi kan bara förstå detta genom att vi inser att vi är ande, själ och kropp (1 Tess 5:23). Vår kropp är vad vi ser i spegeln varje dag, vårt yttre skal. Vår själ är vårt intellekt, våra tankar, vår vilja och våra känslor. Vår ande – däremot – är vår innersta människa. När vi blir födda på nytt, bosätter sig den Helige Ande i vår mänskliga ande.

”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.” (1 Kor. 6:17)

Vår pånyttfödda ande är helt förenad med Gud. Det står inte att vår fysiska kropp, eller vår själ, är ett med Gud. När Paulus säger; ”Vi har Kristi sinne ”1 Kor. 2:16), så menar han inte att vi alltid tänker, känner, eller vill samma sak som Kristus alltid tänker, känner och vill. Jag brukade inte förstå hur vi kan ha Kristi sinne då jag var mycket medveten om att mina tankar och känslor inte alltid var 100 procent gudfruktiga hela tiden. Men så insåg jag en dag att vi har Kristi sinne – inte i vårt mänskliga sinne – utan i vår pånyttfödda ande! Detta är en mycket viktig uppenbarelse!

Eftersom vår pånyttfödda ande är helt förenad med Gud, och då Kristi sinne återfinns i vår pånyttfödda ande, kan vi dra följande slutsats: Det kristna livet handlar om att vi förnyar vårt sinne i enlighet med Guds ord (som är ande och liv, Joh. 6:63). Det handlar helt enkelt om att dra ifrån den kunskap som redan finns på insidan av oss – från vår ande till vår själ, vilket i sin tur kommer att påverka vår kropp och våra handlingar. Det är därför Paulus säger:

1 Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. (Rom. 12:1-2)

Eftersom vi har Kristi sinne i vår pånyttfödda ande, har vi redan all kunskap vi någonsin kommer att behöva.

”Ni har en smörjelse från den Helige och ni har all kunskap.” (1 Joh. 2:20, NKJ)

Men denna kunskap behöver överföras från vår pånyttfödda ande till vårt sinne. Det är här sinnets förnyelse kommer in i bilden. När vi förnyar vårt sinne med Guds ord, blir vår själ förvandlad i enlighet med vad som redan har skett på insidan av oss – i vår pånyttfödda ande.

Uppenbarelsekunskap handlar om att vi förstår en sanning om Gud inte bara med vårt naturliga förstånd, utan också med vårt hjärta. Detta sker när vårt fysiska sinne blir upplyst om något vi hör, läser, eller tänker på genom att vi känner ett inre vittnesbörd i vår ande att detta verkligen stämmer.

Det är genom (Guds) tro i våra hjärtan som bergen ger vika och vi kan leva ett segerrikt kristet liv. Sann tro grundas på uppenbarelsekunskap. Allt vi behöver för liv och gudsfruktan har redan givits till oss – genom kunskapen om Jesus Kristus. Vi behöver upptäcka denna kunskap och agera på den. När vi gör så, förlöses Guds liv, från vår pånyttfödda ande och ut i vår själ och kropp och orsakar en förändring i våra fysiska omständigheter.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!