Bygger du ditt liv på ”tron” eller på Jesus?

16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. (Kol. 2:16-17)

Inte sällan när kristna profiler intervjuas i media, brukar vinkeln vara hur viktig ”tron” är i deras liv och hur beroende de är av sin ”tro”. Jag läste precis ett uttalande på norska kristna dagstidningen Dagens hemsida om hur någon sa att ”utan tron hade jag inte haft något i livet”.

Detta låter ju gulligt och bra, men jag har svårt för detta. Vi predikar nämligen inte en livsåskådning, eller en uppsättning lärosatser, som vi kan hålla fast vid så för att kunna vara trygga under livets stormar.

Det kristna livet handlar inte om att följa en tro i största allmänhet. Det handlar om att följa den uppståndne och livs levande Jesus Kristus. Jag önskar att de personer som, i egenskap av kristna, uttalar sig istället kunde berätta hur viktig Jesus är för dem. Kanske är orsaken till att man ofta inte gör detta att man egentligen inte har fått ett personligt möte med Jesus, utan bara följer den kristna religionen, dvs. en uppsättning regler och filosofiska antaganden.

Jesus är verklig! Kolosserbrevet 2:17 säger att Han är verkligheten personifierad. Vi förkunnar inte bara en allmän ”tro” eller ett antagande om Gud. Det går att få en personlig relation med Jesus. När du tar emot Honom flyttar Han in permanent. Den Helige Ande bosätter sig i ditt hjärta!

Kanske är en annan orsak till att kristna hellre talar om sin ”tro” snarare än om sin relation med Jesus, att man inte har upplevt andedopet. Dopet i den Helige Ande är för varje troende – inte bara för ”överandliga kristna” eller för en kristen elitgrupp.

48 Ni är vittnen om detta. 49 Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” (Luk. 24:48-49)

Jesus befallde sina lärjungar att inte göra något, utan bara vänta i Jerusalem, tills de hade döpts i den Helige Ande, vilket skedde på pingstdagen. De skulle inte gå ut och predika utan den Helige Ande. Anden var totalt nödvändig för att de skulle kunna leva ett segerrikt kristet liv och fullfölja missionsbefallningen.

Hur man som kristen idag kan säga nej till andedopet och att tala i nya tungor är för mig en gåta. Hur kan man inte vilja ta emot allt som Gud i sin nåd har att erbjuda? Idag finns det uppskattningsvis 500 miljoner tungotalande pånyttfödda, kristna över hela världen och antalet växer snabbt. Vi är inte en liten konstig grupp eller sekt som gömmer sig i en liten undanskymd källarlokal.

Jesus är verklig. Du kan ta emot Honom i ditt hjärta genom att helt enkelt bjuda in Honom. Säg: ”Jesus, jag tar emot Dig. Jag tror att Du dog och uppstod för mig. Du är min Herre”. Detta ger dig evigt liv, men du behöver också ta emot Andens dop. När du väl är döpt i den Helige Ande och tagit emot Guds kraft i ditt liv, så kommer du också att få frimodighet att proklamera att du är beroende av Jesus och att Han är en verklighet i ditt liv. Du kommer att tala om Jesus istället för din så kallade ”tro”.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!