Frimodig på domens dag

En dag ska vi alla stå inför Kristi domstol och göra räkenskap för våra liv (2 Kor. 5:10). Detta är en dag då inte bara våra yttre handlingar, utan också våra hjärtans motiv, kommer att blottläggas. Allt som inte är ”guld”, ”silver” eller ”ädla stenar”, utan ”trä”, ”hö” och ”halm” – det vill säga allt som inte bygger på Jesus och Hans fullbordade verk, kommer att brinna upp (1 Kor. 3:11-13).

Det finns ett djupt allvar i denna dag, men också ett underbart hopp för oss som har tagit emot Jesus Kristus. Bibeln lär nämligen att vi som tror på Jesus, som tagit emot Hans rättfärdighet, som är en fri gåva, kan vara frimodiga inför Gud på domens dag. Det står inte att vi bara nätt och jämt kommer att överleva domens dag, utan att vi kan vara frimodiga på den!

16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. (1 Joh. 4:16-18)

Inte bara folk i största allmänhet, utan också många kristna, är rädda för domens dag. Vad kan detta vara en indikation på? Enligt aposteln Johannes innebär detta att vi inte har förstått hur mycket Gud älskar oss. När kärleken har nått sitt mål i oss är vi nämligen inte rädda, utan frimodiga, på domens dag!

Varför? Därför att som Jesus är, sådana är vi i den här världen! Så heliga, rättfärdiga och rena som Jesus är, så heliga, rättfärdiga och rena är vi – inte en dag i framtiden när vi kommer till himlen, utan idag, i den här världen!

Hur kan vi, ofullkomliga människor, vara lika heliga, rättfärdiga och rena som Jesus själv? Inte för att vi är detta i oss själva, utan bara för att vi har fått Jesu egen rättfärdighet. Detta är evangeliets goda nyheter! Tro på Jesus och du får Hans egen rättfärdighet!

I många av världens rättssystem finns en princip, som på engelska kallas ”double jeopardy”, som innebär att man inte kan bestraffas mer än en gång för samma brott. Evangelium är att konsekvenserna av världens synder, en gång för alla, lades på Jesus när Han dog i vårt ställe på korset. Vi som tror att Jesus är uppstånden ifrån de döda går fria på domens dag, eftersom straffet för mänsklighetens synd har redan blivit verkställt genom Jesu död på Golgata!

Fruktan för domens dag har att göra med att vi är rädda för att bli straffade av Gud. Så länge vi är rädda för domens dag har vi inte blivit fullkomnade i kärleken och vetskapen om att Jesus tagit straffet i vårt ställe och att vi har blivit ”gjorda till Guds rättfärdighet” (2 Kor. 5:21, NKJV).

När vi verkligen förstår djupet av Guds kärlek och Jesus försoningsverk, blir vi frimodiga och trygga i att vi är rättfärdiga inför Gud på grund av Jesus. Denna frimodighet kan vi alltså åtnjuta – inte bara i vandringen genom livet, utan också på självaste domens dag. För som Jesus är, sådana är också vi idag, i den här världen!

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!