Till minne av biskop Zenobius Isaya

Den 4 juli nåddes vi av den sorgliga nyheten att vår vän, biskop Zenobius Isaya, avlidit och gått hem till Herren. Hans död kom helt oväntat då han var en fysiskt stark man vid god hälsa, full av liv och handlingskraft.

Biskop Isaya var, tillsammans med sin fru Upendo, grundare och pastor av en stor församling i Mwanza, Tanzania. Han var mycket respekterad bland kristna ledare över hela landet, en vän till presidenter och premiärministrar – en statsman bland pastorer och ledare i Tanzania. 

Under många år tjänade Isaya som en dörr-öppnare för många olika internationella predikanter att komma till Tanzania för att förkunna evangeliet. Han var positiv till budskapet om Guds nåd och det nya förbundet. Genom att bana vägen för förkunnelsen av nådens evangelium över hela Tanzania, kommer hans liv och tjänst fortsätta att påverka Tanzania under kommande generationer. 

Biskop Isaya hade en stark drivkraft att nå ut till hela Tanzania med evangeliet. Han var en bra talare, en god vän och en man som älskade att skratta. Jag träffade honom för första gången när vi arbetade tillsammans med planeringen av en evangelistisk kampanj i Sumbawanga år 2012. De närmast följande åren arbetade vi tillsammans även i Dodoma, Arusha, Mtwara och Bukoba. Han och hans hustru var uppskattade gäster på vårt bröllop. 

Vi är övertygade om att han blev välkomnad till himlen med orden “Väl gjort, Min gode och trofasta tjänare…” Våra tankar och böner går ut till hans fru, Upendo, deras barn och församlingsmedlemmar.

/Johan & Tracy

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!