Varför dödade Gud kung Herodes?

20 Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. 21 På utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud, och höll ett tal till dem. 22 Då ropade folket: “Det är en guds röst, inte en människas!” 23 Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. (Apg. 12:20-23)

Om Gud på grund av försoningen inte håller världens synder emot världen – hur kom det sig att Gud straffade kung Herodes? I en annan artikel förklarar jag varför Ananias och Safira dog i Apostlagärningarnas 5 kapitel, också det efter korset. I fallet Ananias och Safira står det inte uttryckligen i Skriften att Gud låg bakom deras död. Men i Herodes fall råder det ingen tvekan. Det var en Guds ängel som slog Herodes så att han blev uppäten av maskar och dog.

Hur förklarar jag då den dom som drabbade kung Herodes, i ljuset av Jesu fullbordade verk? Jag tror att orsaken till varför Gud tog död på Herodes framgår av kontexten. Historiska efterforskningar har visat att denne kung Herodes var en mycket orättfärdig och grym kung som hade många oskyldiga liv på sitt samvete. I början av kapitel 12 i Apostlagärningarna framgår att denne Herodes lät avrätta aposteln Jakob, Johannes bror, medan andra troende fängslades eller misshandlades. Han fängslade även Simon Petrus, men på grund av församlingens uthålliga förböner sände Gud en ängel som befriade Petrus från fängelsets bojor. Det framgår tydligt att Herodes var en våldsam och nitisk motståndare mot den första församlingen, som försökte stoppa evangeliets spridning för att vinna ökad popularitet bland judarna.

Notera att Guds dom inte drabbade kung Herodes vare sig efter att han låtit avrätta Jakob, eller i samband med att han mördat, torterat, eller låtit fängslat andra oskyldiga människor. Huvudregeln i denna nådens tidsålder är nämligen att Gud inte tillräknar synder, på grund av att Jesus dött för världens synder på korset (2 Kor. 5:19).

Men det finns uppenbarligen undantag från denna huvudregel. Gud beskyddar sitt folk och står emot dem som hindrar evangeliets spridning. Vi såg i artikeln om Ananias och Safira att detta var huvudorsaken till varför de dog på en och samma dag efter att ha ljugit för den Helige Ande.

När kung Herodes lät sig själv äras som Gud, och inte gav ära till himmelens Gud, så gick han uppenbarligen för långt – även för Gud. Inte nog med att Herodes hade låtit avrätta och fängsla de troende. Nu öppnade han också upp dörren för falsk avgudadyrkan av sig själv. För att förstå varför Gud tillslut var tvungen att gripa in, är det viktigt att läsa den närmast efterföljande versen, efter att det berättas att Gud slagit Herodes så att han dog och blev uppäten av maskar:

Guds ord hade framgång och spred sig alltmer.” (Apg. 12:24)

Kung Herodes död nämns alltså i direkt anslutning till att evangeliet med framgång kunde fortsätta att spridas, utan hinder.

Vad kan vi lära av detta? Huvudregeln är som sagt att Gud i denna nådens tidsålder inte håller människornas synder emot dem. Gud höll inne med sin dom över Herodes under en lång tid och i och med att han försökte stoppa evangeliets spridning så hade han uppenbarligen fått höra budskapet och därmed också fått många möjligheter till omvändelse. Kanske fanns det även tillfälle för honom att omvända sig direkt efter att han slagits av ängeln, eftersom det rimligen måste ha tagit lite tid innan maskarna gjort slut på honom.

Lärdomen av denna historia är alltså den följande: Gud ger oss alla långt mer nåd än vi någonsin kan förtjäna. Under en lång tid relaterade Gud till Herodes baserat på sin nåd och barmhärtighet, trots alla dennes fruktansvärda illgärningar. Men Gud försvarar och beskyddar sina barn. Det kan vara farligt att stå emot nådens evangelium. Står man emot evangelium, står man nämligen emot Gud själv (se Apg. 9:4-5).

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!