Rapport från Kasama, Zambia

Vi flög via Dar Es Salaam till Mbeya i Tanzania och krossade gränsen till Zambia med bil. I samband med att vi steg på planet till Mbeya möttes vi av nyheten att polisen i Kasama ville skjuta upp kampanjen till veckan därefter, vilket hade varit omöjligt för oss på grund av våra ordinarie arbeten. Negativa besked som dessa är vanliga i samband med att man genomför kampanjer av detta slag och vi lät oss inte distraheras av dessa negativa nyheter. När vi anlände i Kasama fick vi reda på att det saknades ett tillstånd från Zambias religiösa myndighet för oss att i egenskap av utländska förkunnare få predika.

(Bilden ovan: flygplanet som tog oss från Dar Es Salaam till Mbeya.)

Genom kontakter med personer på höga positioner på politisk och polisiär nivå, lyckades Tracy ordna så att vi fick tillståndet samma dag som kampanjen skulle börja. Dessförinnan hade hon åkt till den lokala flygplatsen och mött ansvarig minister, som befann sig i staden eftersom Zambias president var där för ett valmöte, medan Johan befann sig i hotelrummet för att förbereda sin predikan.

(På bilden ovan från höger till vänster: Tracy, ansvarig minister på regeringsnivå, vår värd pastor Felix Kampamba, och the District Commissioner of Kasama. Det var genom detta möte som vi i sista stund fick tillståndet att hålla kampanjen.)

Johan predikade varje kväll om att världen är försonad med Gud på grund av Jesu fullbordade verk på korset, och att Gud inte håller Kasamas synder emot Kasama. Folkskaran var mindre än förväntat, men de som gensvarade på frälsningserbjudan var betydligt fler än förväntat baserat på åhörarskaran.

(Bilden ovan: Många gensvarade på frälsningserbjudan den första kvällen.)

(Bilden ovan: åhörarskaran under första kvällen.)

(Bilden ovan: Åhörarskaran under söndagens förmiddagsgudstjänst.)

(Bilden ovan: Gensvar på frälsningsinbjudan och inbjudan att ta emot dopet i den Helige Ande under söndagens förmiddagsgudstjänst.)

Under de fyra kampanjkvällarna var det många som tog emot helande. Nedan några exempel:

(Denna pojke föddes blind, men har nu börjat se för första gången i sitt liv. Hans pappa var med på scenen och verifierade att hans son föddes blind, men nu kunde se. Eftersom denna pojke var känd bland många i publiken blev det stor uppståndelse när man insåg att han nu kunde se för första gången i sitt liv. Många lämnade sina platser på läktaren och rusade fram till scenen för att på nära håll se vad Gud gjort.)

Denna flicka hade aldrig kunnat gå i hela sitt liv. Nu helad av Jesus.

Helad från njurproblem sedan 4 år tillbaka.

Helad från ryggbesvär.

Parallellt med kampanjen pågick ett seminarium för troende och pastorer med fokus på det nya förbundet. Budskapet togs emot med stor entusiasm. Dagen efter sista kampanjmötet genomförde vi också c:a 20 rådgivningssessioner med personer som ville ha rådgivning och förbön. Flera av dem blev då helande.

(Bilden ovan: En del av deltagarna i seminariet.)

Lågt räknat bedömer vi att minst 500 personer tog emot Jesus under dessa dagar. Du som var med och bad och bidrog ekonomiskt har del i denna skörd! Vi kunde inte ha gjort det utan Dig! Stort tack för ditt stöd till GraceLove!

Du är delaktig i skörden!

Ps. För fler bilder och helandevittnesbörd, kolla in bildrapporten från kampanjen på Facebook.

VIDEO: Genom att klicka på denna länk kan du ta del av merparten av budskapet och helandevittnesbörden från den sista kampanjkvällen.

VIDEO: Klicka här för att ta del av budskapet från den tredje kvällen av kampanjen.

Facebooktwittermail

Spread the word. Share this post!